Próby nuklearne, czyli distro na laptopa

Temat: Zwiększenie mocy silnika
Toluen (metylobenzen, fenylometan) (C7H8) - węglowodór aromatyczny związek chemiczny o charakterystycznym zapachu. Krzepnie w temperaturze -95oC, wrze w 111oC. Nie rozpuszcza się w wodzie, rozpuszcza się w alkoholu, benzenie i eterze. Jest bezbarwną, palną cieczą.

Otrzymywany w wyniku katalitycznego reformowania ropy naftowej lub frakcyjnej destylacji smoły pogazowej.

Znajduje zastosowanie jako surowiec i rozpuszczalnik w wielu dziedzinach przemysłu organicznego, farmaceutycznego, tworzyw sztucznych, do produkcji: materiałów wybuchowych, barwników, detergentów i substancji zapachowych (perfum) oraz jako składnik wysokooktanowych paliw lotniczych .
Źródło: klubmotorowerowybydgoszcz.fora.pl/a/a,58.htmlTemat: Płyn do chłodnicy ?
Od chyba 10 lat używam koncentratu Shell'a płacąc 15-20 zeta za litr, mieszam z woda pól na pól, chociaż można i na samym koncentracie wtedy mamy chyba do bodajże -60, a można 1:4 też,,, w zależności jak niską temperaturę krzepnięcia chcemy uzyskać i/lub jak wysoką wrzenia choć tu jest różnica kilku stopni.
Źródło: forum.fiestaklubpolska.pl/viewtopic.php?t=43006


Temat: Alkohole
Chemia alkoholu

Najważniejszym przedstawicielem alkoholi jest powszechnie znany i spożywany ETANOL o wzorze: C2H5OH.

Zarówno etanol, jak i metanol są bezbarwnymi cieczami o prawie takim samym, charakterystycznym zapachu i słodkawym, piekącym smaku. Oba alkohole rozpuszczają się w wodzie bez ograniczeń (czyli mieszają się z wodą w każdym stosunku). Uniwersalny papierek wskaźnikowy (i lakmusowy) nie zmienia barwy pod wpływem alkoholu. Etanol nie ulega więc dysocjacji jonowej. Nie przewodzi też prądu elektrycznego. Krzepnie w temperaturze -114, a wrze w 78 stopniach.

Etanol jest substancją łatwopalną, spala się nikłym niebieskim płomieniem. Produktami spalania są dwutlenek węgla (CO2) i woda (H2O).

Alkohol etylowy jest bardzo dobrym rozpuszczalnikiem wielu substancji, które słabo rozpuszczają się w wodzie. Przykładem może być jod, praktycznie w wodzie nierozpuszczalny, ale dobrze rozpuszczalny w etanolu. Jodyna używana do dezynfekcji ran i leczenia różnych chorób skóry jest 3-procentowym roztworem jodu w alkoholu etylowym. Wiele leków stosuje się w formie roztworu alkoholowego. Ponadto alkohol etylowy służy do uzyskania różnych ekstraktów owocowych i ziołowych. Podstawowy środek dezynfekcyjny tzw. spirytus salicylowy, to 2-procentowy roztwór kwasu salicylowego w 70-procentowym etanolu
Źródło: forum.samotnosc.boo.pl/viewtopic.php?t=425


Temat: Płyn do spryskiwaczy

A co powiecie na temat chłodnicy,jakieś zabiegi konserwacyjno-przygotowawcze do zimy robić?
Z chłodnicą, poza sprawdzeniem szczelności tzn, czy nie cieknie nie trzeba nic robić.

[/quote]Co z płynem chłodniczym,uzupełnić tylko,czy też są jakieś rodzaje czy jeden uniwersalny.[/quote]
No po pierwsze to trzba sprawdzić poziom i temperaturę krzepnięcia. Powinna wynosić -37stC Trzeba ewentualnie uzupełnić płynem do poziomu na zbiorniczku wyrównawczym. Pamiętaj o rozrobieniu koncetratu w taki sposób aby gotowy płyn w układzie miał -37stC. Jest do pomiaru bardzo prosty glikometr w sklepach moto za ok 40 zł można kupić.


[/quote]Akumulator czym termoizolującym obłożyć? [/quote]
Jesli Twoj akumulator nie ma właściwej pojemności i napięcia przy niskich temperaturach to już go nie przykrywaj a wymień.

[/quote]Podobno można też jakiś materiał termoizolujący wsadzić między chłodnicę a atrapę?[/quote]
Chyba najlepszym rozwiązaniem jest sprawny układ chłodniczy. Po Twoim pytaniu wnioskuję, że jest Ci chłodno w kabinie i kombinujesz jak to załatwić. Najlepsze efekty daje odpowiedni poziom płynu, sprawna pompa wody i sprawny termostat
Źródło: astraklub.pl/viewtopic.php?t=4846


Temat: Opis jak złożyć chłodzenie wodne v1.1 - FOTKI !

Uziel(89zł) + Złaczki na wąż 10 - 12mm śr.wew (10zł)+ Zapinka Socket A & Socket370 20zł = 119zł

Crystal c3(99zł) + zapinka do socketA (18zł) = 117zł

Co brać? Niestety nie znalazłem porównania tych dwóch, a testy osobno. .

Dobrze więc, wezmę AT-306 .

Aha, czy zamiast wody destylowanej nie lepszy byłby płyn do chłodnic? Przecież to płyn przeznaczony specjalnie do tego, a nie wychodzi drożej od wody destylowanej:
http://www.plyny.pl/do_chlodnic.html


Nie ma testów, gdzie można porónać wymienione wyżej bloki

Tak, płyn do chłodnic jest przeznaczony do chłodnic, to prawda, ale
zastanów się, skąd ma tak niską temperaturę krzepnięcia?

Oczywiście dzięki chemicznym dodatkom, które sprawiają, że taki płyn
jest o wiele gorszy od zwykłej wody destylowanej.. ma gorszą
przewodność cieplną, do nich zaliczamy między innymi Copala lub
Borygo

Warto dodać, że jeśli WC zawiera aluminowe i miedziane części
i wodę destylowaną - to zachodzi w nim korozja elektrolityczna, w której
miedz ulega korozji, tzn pojawiają się białe osady

I w takim przypadku dodaje się spiryt - zapobiega takiemu przykremu zjawisku
Źródło: wgk.com.pl/forum/viewtopic.php?t=4575


Temat: Efekty energetyczne
Obniżenie temperatury krzepnięcia jest proporcjonalne do ilości (tutaj jonów) substancji rozpuszczonej wprowadzonej do wody. Jak wprowadzisz 1 mol substancji rozpuszczonej do 1 kg wody, to jej temperatura krzepnięcia obniży się o 1,86 kelwina (stała krioskopowa ). Wystarczy policzyć ile moli substancji rozpuszczonej wprowadzasz (pamiętając o dysocjacji), przemnożyć przez stałą i odnieść do danej ilości rozpuszczalnika.
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=5511


Temat: zad. z matury 2007: temp. krzepnięcia i wrzenia
Przeglądając zadania maturalne natrafiłem na takie:
Roztwory ciał stałych mają zwykle wyższą temperaturę wrzenia i niższą temperaturę
krzepnięcia niż czysty rozpuszczalnik. Podwyższenie temperatury wrzenia lub obniżenie
temperatury krzepnięcia jest tym większe, im większa jest liczba moli drobin (cząsteczek
lub jonów) substancji rozpuszczonej w danej ilości rozpuszczalnika.
Sporządzono roztwory wodne chlorku sodu, sacharozy, chlorku glinu i siarczanu(VI) sodu,
w każdym przypadku rozpuszczając w tej samej ilości wody 1 mol substancji.
Przeanalizuj powyższą informację i podaj nazwę (lub wzór) substancji, której roztwór
będzie miał najwyższą temperaturę wrzenia, oraz nazwę (lub wzór) substancji, której
roztwór będzie miał najwyższą temperaturę krzepnięcia.
Substancja, której roztwór ma najwyższą temperaturę wrzenia to ................................................
Substancja, której roztwór ma najwyższą temperaturę krzepnięcia to ..........................................

Czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć, dlaczego najwyższą temp. wrzenia ma AlCl3, a najniższą krzepnięcia sacharoza?
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=19784


Temat: temperatury wreznia i krzepniecia ciał stały, prosze o pomoc
Roztwory ciał stałych maja zwykle wyższa temp wrzeznia i niższą temp krzepniecia niz czysty rozpuszczalnik. Podwyższenie albo obniżenie temperatury jest tym wieksze im wieksza liczba moli drobin (jonów, cząsteczek). Podano 4 roztwory, rozpuszczono 1 mol każdej substancji w tej samej objetości wody: chlorek sodu, chlorek glinu, sacharoza, i siarczan sodu. Pytanie: Który związek ma najwyższa temperature wrzeznia, a który najwyższą temp krzepniecia???? Bardzo prosze o pomoc, znam rozwiązanie ale nie rozumiem dlaczego
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=22875


Temat: Związek kompleksowy
Stała krioskopowa mówi o ile obniża się, w stosunku do czystego rozpuszczalnika, temperatura krzepnięcia roztworu zawierającego 1 mol substancji rozpuszczanej i 1kg rozpuszczalnika. Można policzyć ile gramów substancji przypada w tym r-rze na 1kg wody. I teraz możemy policzyć ile mamy w r-rze moli substancji, wiedząc, że ma temperaturę krzepnięcia obniżoną o 0,64, a miałby obniżoną o 1,858 jeżeli byłby tam jeden mol substancji. To pozwoli obliczyć masę molową.
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=5263


Temat: zadanie z temperatura
Nie Wojtas. We wzorze na zmianę temperatury krzepnięcia jest molaność a nie stężenie.


licze x dziele przez Mglikolu rowna sie liczba moli
i podstawiam do C=liczba moli/ m rozp czyli 1000g wody


Wg mnie już nie musisz nic podstawiać - masz masę na 1 kg wody, masę zamieniasz na mole.
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=22041


Temat: Kilogram; Metr; Sekunda; Amper; Kelwin; Kandela
Metr jest długością równą ok. 17 bilionów długości fali w próżni promieniowania odpowia – dającej przejściu między atomami kryptonu (86)

Kilogram jest masą międzynarodowego wzorca tej jednostki przechowywanego w międzynarodowym biurze miar w Serves pod Paryżem

Sekunda jest czasem trwania 9 bilionów okresów promieniowania odpowiadającemu przejściu między dwoma stanami podstawowego atomu cezu (133)

Amper jest natęż. prądu nie zmieniającego się, który płynąc w dwóch równoległych, nieskoń – czenie długich przewodach o pokroju równoległym (znikomo małym) umieszczonych w próżni w odl. 1 m jeden od drugiego wywołałby między tymi przewodami siłę F=2*10 -7 N na każdy metr odleg.

Kelwin jest 1:2800 częścią temperatury punktu potrójnego wody

Kandela jest światłością, która ma w kierunku prostopadłym pole powierzchni 10 -5 : 6 m2 ciała doskonale czarnego promieniującego w temp. Krzepnięcia platyny pod ciśnieniem jednej atmosfery
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=3573


Temat: Anders Celsjusz i jego skala
Anders Celsjusz był znakomitym naukowcem. Obaj jego dziadkowie byli znanymi w Szwecji profesorami na uniwersytecie w Uppsali - Magnus Celsjusz był matematykiem, Anders Spole astronomem. Ojciec - Nils - profesorem astronomii. Nic więc dziwnego, że i u urodzonego 27 listopada 1701 r. temu Andersa Celsjusza, dorastającego w tak naukowej atmosferze, szybko zauważono niebywałe zdolności matematyczne.

Mając zaledwie 29 lat, Celsjusz został profesorem astronomii. By udowodnić tezę genialnego fizyka Izaaka Newtona, iż kula ziemska jest nieco spłaszczona na biegunach, w 1735 popłynął do Peru (miejsce jego pomiarów znajduje się dziś w Ekwadorze) oraz wyprawił się na północ Szwecji. Wyniki badań potwierdziły te przypuszczenia. Celsjusz z powodzeniem badał również zorze polarne.

Jednak nie dzięki tym pomiarom jego nazwisko trafiło do encyklopedii. W 1742 r. Anders Celsjusz opublikował w Annałach Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk pracę o skali temperatury. W 1742 Skonstruował termometr rtęciowy ze skalą 100-stopniową, przyjmując za 0 temperaturę wrzenia wody pod ciśn. 760 mm Hg, a za 100 — temperaturę jej krzepnięcia pod tym samym ciśnieniem. Skala Celsjusza, jaką znamy dziś - a więc dokładnie odwrotna - powstała już po śmierci twórcy. Historycy spierają się, czy zamiany dokonał jeden z jego asystentów, czy też słynny przyrodnik Karol Linneusz. Najbardziej prawdopodobnie brzmi jednak wersja, według której skalę Celsjusza, jaką znamy obecnie, zawdzięczamy producentowi termometrów Danielowi Ekstrmowi w 1850 r. Powszechnie używana jest do dziś, choć naukowcy zamiast niej wolą skalę Kelwina.
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=2593


Temat: tanie pompy ciepła

Bo w Łebie średnia wilgotność powietrza wynosi 83% (od 80 do 87%) przy średniej temperaturze powietrza 8 stopni (od 0,2 do 17 stopnia), a w Ostrowie Wielkopolskim średnia wilgotność powietrza to 68% (od 55 do 82%) przy średniej temperaturze powietrza 9 stopni (od -1,6 do 20 stopnia). Przeceniasz wpływ wilgotności powietrza. Sprawdziłem dla Ustki. Wilgotność względna powietrza jest wysoka, podobnaie jak w Łebie. Nic dziwnego, stacja meteo jest 100m od morza. Jednak średnia zawartość wilgoci w powietrzu wynosi w sezonie grzewczym 4,77g/kg, czyli ok. 6g/m3.
Z tej wilgoci oczywiście odzyskamy ciepło przemian fazowych: skraplania 2,5MJ/kg i ewentualnie krzepnięcia 0,34MJ/kg. Oprócz tego dochodzi ciepło właściwe powietrza 0,0013MJ/(m3*K).
Załóżmy, że pompa ciepła powietrze-woda obniża temperaturę powietrza o 20K z +8st. C do -12st. C.
Z 1m3 powietrza otrzymamy 20*0,0013=0,026MJ ciepła z obniżenia temperatury.
Przy obnizeniu temperatury od +8st. C do -12st. C zawartość pary wodnej w powietrzu zmaleje do ok. 1g/m3, czyli o ok. 5g/m3
oraz 2,5*0,005=0,0125MJ ze skroplenia wilgoci i 0,34*0,005=0,0017MJ ze skrzepnięcia wody.
Razem daje to 0,0402MJ/m3 lub 11,2kWh/1000m3.
W tyn z ochłodzenia powietrza : 65%, ze skroplenia 31%, z wyszronienia 4%.
Ciepło szronienia można pominąć, bo nie będziemy raczej czekać, aż wymiennik sam się odszroni, tylko stopimy szron.
Bez szronienia otrzymamy 0,0385MJ/m3, czyli z obniżenia temperatury 67,5% i ze skraplania 32,5%.

W warunkach dużej wilgotności powietrza tylko 1/3 ciepła uzależniona jest od wilgotności powietrza, pozostała część pochodzi z ochłodzenia powietrza.
Oznacza to, że również w suchym powietrzu taka pompa ciepła będzie działała.
Źródło: forum.budujemydom.pl/index.php?showtopic=9080